För att få köra en skoter måste föraren ha förarbevis för snöskoter alternativt B-körkort eller traktorkort utfärdat innan 2000-01-01

Som utländsk förare (inom EES*) har du rätt att köra snöskoter i Sverige om du har rätten i ditt hemland. Om du inte kan bevisa detta eller om du kommer från ett land utanför EES måste du ha ett svenskt förarbevis. EES-länder är medlemsländerna i EU, samt Norge, Island och Liechtenstein.

För norska förare gäller följande: från 1/7/2006 ska man ha ett körkort i klass S för att få köra snöskoter. Minsta ålder är 16 år, men till dess att man fyller 18 år får man bara köra klass 1-snöskoter (en snöskoter där förhållandet mellan motoreffekt och vikt är högst 0,20 kW/kg). Våra skotrar klassas som klass 1. De som har körkort i klasserna A, A1, B, S och T som är utfärdat innan 1/7/2006 får köra snöskoter.

För finska förare krävs att man har körkort i minst klass T för att få köra våra snöskotrar.